4 июня 2014 г.

Март 2014 Журнал "Добрые советы"

PH: Ksenia Pyatnitskaya
Produser: Ksenia Pyatnitskaya 
Model: Stroganova Aleksandra
MUA: Mariya Yakovleva
Style: Anna Ostroyshenko
Asst. stylist Turchekova Dariya
Location: Saint Petersburg

for the publishing house "Burda"